เป็นผู้เขี่ยวชาญด้านสีทาอาคาร และวัสดุก่อสร้างครบวงจร